thung-kien-go-6

Thùng kiện gỗ 6

– Sản phẩm thùng kiện gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.

– Các sản phẩm thùng kiện gỗ có thể được khử trùng.

Danh mục: .