thung-kien-go-4

Thùng kiện gỗ 4

– Sản phẩm thùng kiện gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.

– Các sản phẩm thùng kiện gỗ có thể được khử trùng.

Danh mục: .